Om BalticWaters

Havet måste leva. Vad skapar livskvalitet egentligen? Många saker såklart, men en av de viktigaste är miljön vi lever i. Det som omger oss och alltid finns där. Att leva i vackra, harmoniska miljöer skapar välmående. Vi i Sverige är lyckligt lottade: vi omges av ett hav som skänker njutning på många sätt. Vidsträckta horisonter som ger lugn. Sommardopp som svalkar. Vinterbad som piggar upp. En stunds metande som ger barndomsminnen. Dansen på bryggan. Picknicken på stranden. Segelturen där bara vågorna och vinden hörs. Skridskoturen på klara gnistrande isar. Vi har nog alla våra egna minnen av havet – vi är ett kustland där de flesta av oss har tillgång till havet. Men med dagens negativa utveckling kan Östersjöns miljö kollapsa. Vi blir ett land omgivet av ett hav utan fisk och som inte går att bada i. Ett hav som ser ut som en grön soppa delar av året. För oss är ett hav utan liv otänkbart. Och vi tror du känner det samma. För det finns inget alternativ: havet måste leva. Annars dör vi en smula med. Det är en kamp på liv och död. Och vi står på livets sida.

Stiftelsens verksamhetsområden

BalticWaters är en oberoende stiftelse med ett enda mål: att vårt hav ska leva. Men att rädda ett hav är ingen enkel sak. Det handlar om komplexa frågor som inte går att lösa över en natt. Förändring kräver handling, kompetens och uthållighet. För att vårt hav ska få leva arbetar vi långsiktigt med:

Projekt och forskning som visar att förändring är möjligt
Tillsammans med myndigheter, akademi och organisationer genomför BalticWaters projekt där vi omsätter teori till handling och lösningar.

Fiskforskningslaboratorium Stifltelsen etablerar det största och första fiskforskningslaboratoriet av sitt slag i Östersjöregionen.

Kunskap som möjliggör förändring Stiftelsen arbetar aktivt för att möjliggöra ny forskning och sprida kunskap om Östersjön.

Opinion så beslut blir tagna och åtgärder genomförda BalticWaters bedriver ett omfattande och uthålligt påverkansarbete för en havspolitik som sätter Östersjöns miljö först.

Stiftelsens arbetsområden 2024

BalticWaters är en insamlingsstiftelse

Med stödet från vår huvudfinansiär och grundare Ann-Sofi Mattson driver stiftelsen projekt, utlysningsprogram, opinionsarbete och etablerar ett fiskforskningslaboratorium – det första och största av sitt slag i Östersjöregionen. Men för att kunna initiera och driva nya projekt och initiativ samt växla upp våra befintliga aktiviteter behöver vi stöd från externa givare. Ett levande hav kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete – med ytterligare finansiering kan vi sprida kunskap och bidra till forskning om fungerande åtgärder. Vill du bidra till vårt arbete? Besök vår sida för företag för att se hur vi kan samarbeta, eller ge en gåva som privatperson via vår bidra-sida.

Tillsammans med våra samarbetspartners och givare kan vi kraftsamla för att havet ska leva!

Stadgar och årsredovisning

Stiftelsens stadgar finner du här. Under 2023 bytte BalticWaters juridiskt namn – från Insamlingsstiftelsen BalticWaters2030 till Insamlingsstiftelsen BalticWaters. I daglig skrift och tal används endast BalticWaters. Länk till styrelsebeslut finns här.

BalticWaters senaste årsredovisning finns att läsa här.

 

Vår styrelse och våra medarbetare hittar du här.

Följ oss gärna

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön