Om BalticWaters

BalticWaters är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd. Projekten genomförs på land, längs kusten och i havet. BalticWaters verkar också för att utveckla och sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare. Målet är att öka kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder genomförda. 

BalticWaters fokuserar just nu sitt arbete på temaområdena övergödning, fiske och opinionsbildning.

BalticWaters styrelse och medarbetare har alla lång erfarenhet av att utveckla och genomföra miljö- och forskningsprojekt – på land och i vattnet. Det finns också lång erfarenhet av att bedriva kommunikations- och opinionsbildande arbete för att öka kunskap om havet och dess utmaningar för att beslut ska bli tagna och åtgärder genomförda.

Stiftelsens stadgar finner du här.

BalticWaters styrelse

Otto von Arnold, Styrelseordförande
Otto har varit riksdagsledamot och suttit bland annat i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Han är ledamot av södra Östersjöns vattendelegation och driver vattenvårdsprojektet Tullstorpsån i södra Skåne. 

Konrad Stralka, Verkställande direktör
Konrad bidrog till att grunda stiftelsen BalticWaters år 2020. Tidigare har Konrad arbetat på ledande positioner inom Statoil Hydro, Cell Network och Bergman & Beving samt varit verksamhetschef för BalticSea2020.

Marie Berglund, Ledamot
Marie är biolog och numera pensionär. Hennes senaste befattning var inom NCC Industry där hon var chef för råvaruförsörjning och hållbarhet. Hon är styrelseledamot i Sveaskog och har innehaft flera styrelseuppdrag inom bland annat Boliden, Skogsstyrelsen och varit ordförande i teknikkonsultbolaget Eurocon.

Per Larsson, Ledamot
Per är professor emeritus vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet. Per och hans forskargrupp har arbetat för att bygga upp kunskap om kustnära fiskbestånd vad gäller ekologi, interaktioner mellan fisk och övriga komponenter av näringsväven samt migration av fisk mellan Östersjön och sötvattensmiljöer.

Ragnar Elmgren, Ledamot
Ragnar är professor emeritus i brackvattensekologi. Ragnars forskning har innefattat Östersjöns ekosystem, bottenfaunans ekologi, eutrofieringens orsaker och effekter, cyanobakterieblomningar och kustförvaltning.

Stefan Fölster, Ledamot
Stefan är docent i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, VD för tankesmedjan Better Future Economics och aktiv debattör och författare.

Åsa Domeij, Ledamot
Åsa är agronom och arbetar som hållbarhetschef på Axfood och har ett förflutet som politiker och riksdagsledamot. Hon har varit ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 1988–1991 samt vice ordförande 2002–2006.

 

Medarbetare

Konrad Stralka, Verkställande direktör
E-post: konrad.stralka@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)70 750 23 31

Frida Tornberg, Verksamhetskoordinator
E-post: frida.tornberg@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)702 85 87 49

Madeleine Kullenbo, Kommunikationsansvarig
E-post: madeleine.kullenbo@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)735 26 73 43

Helene Limén, Omvärldsanalytiker vetenskap och projektfinansiering
E-post: helene.limen@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)707 14 81 90

Heidi Hendersson, Journalist
E-post: heidi.hendersson@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)707 14 81 60

Linda Kumblad, Projektledare Levande vikar
E-post: linda.kumblad@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)733 79 98 16

Johanna Fröjd, Projektledare ReCod
E-post: johanna.frojd@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)707 20 73 27

Susanne Ragnarsdotter, Driftsassistent ReCod
E-post: susanne.ragnarsdotter@balticwaters.org
Telefon: +46 (0)703 53 04 12

Följ oss gärna

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön