Pourmokhtari och Kullgren – samla er för Östersjön

I årtionden har politiken brustit i att hantera problemen i Östersjön. Regering efter regering har passivt accepterat missade miljömål och fortsatt nedgång för våra vilda matfiskpopulationer. Det är hög tid att samarbeta för att förändra politiken för Östersjön.

Efter bildandet ingav den nya regeringen hopp när de i regeringsförklaringen fastställde att ”särskilda insatser ska göras för att motverka övergödning av Östersjön och för att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske”. Det är viktiga åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö och skydda den viktiga matfisken, men sedan dess har inget nytt hänt. Tvärtom har budgetanslaget till åtgärder för havs- och vattenmiljö sänkts, och väntan på de utlovade åtgärderna fortsätter.

Östersjön riskerar att tömmas på fisk. Politiken måste omedelbart läggas om för att skydda fisken, det småskaliga fisket och kustsamhällena Sverige måste snabbt vidta åtgärder för att rädda fisken i Östersjön”, skrev moderatledaren Ulf Kristersson och riksdagsledamoten Jessica Rosencrantz på SvD Debatt förra sommaren. Löftena har gett hopp till forskare, kustfiskare och miljöorganisationer att den nya regeringen kommer att ta nödvändiga krafttag för Östersjön.

Forskningen är tydlig kring vad som måste göras, men åtgärder har länge hämmats av målkonflikter och att frågorna historiskt delats upp mellan näringsdepartementet och miljödepartementet. Regeringen har stuvat om och slagit ihop departementen – men ändå hamnar Östersjön i samma kniviga läge. Den ansvariga ministern för fiske – landsbygdsminister Peter Kullgren – hör nu till infrastrukturdepartementet, medan klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari sitter i det nybildade klimat- och näringslivsdepartementet.

Det går inte att fortsätta driva miljö och fiske som två separata frågor, och nu behövs politisk vilja och en plan för ett effektivt samarbete för att den nya regeringen ska kunna föra Östersjöns miljöfrågor framåt.

Foton: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förbättrat samarbete

I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet finns förslag till agenda för samarbete, där vi lyfter att:

  • regeringen bör verka för en skyndsam reform av den vetenskapliga rådgivningen och EU:s fiskeripolitik,
  • landsbygdsministern måste bistås att sätta miljö och ekologi främst när fiskeripolitiska åtgärder vidtas,
  • regeringen borde snarast fatta beslut om att flytta ut trålgränsen utmed hela ostkusten i stället för att låta industrifisket fiska rent utmed våra kuster,
  • ministrarna måste se till att beslutade miljömål uppnås genom att tillsätta nödvändiga resurser,
  • regeringen bör prioritera upp dialogen kring Östersjön i kontakten med våra grannländer, och att
  • Sverige borde använda EU-ordförandeskapet till att ta initiativ för viktiga reformer av både fiske och miljöarbete i regionen.

Akuta åtgärder behövs

I dag nås inte uppsatta miljömål och fiskpopulationerna är i kris. Det behövs akuta insatser både på EU-nivå och nationellt för att rädda fiskbestånden och det skonsamma fiske som bedrivs i anslutning till unika skärgårdsmiljöer. Det gäller utflyttad trålgräns, sänkta kvoter och att förvaltningen börjar ta hänsyn till fiskbeståndens ålders- och storlekssammansättning i stället för bara deras totalvikt.

Den nya regeringen har alla möjligheter – och skyldigheter – att prioritera Östersjön. Pourmokhtari och Kullgren bör inleda ett nära samarbete för att genomföra åtgärder som främjar Östersjöns miljö och ekosystem, som främjar ett hållbart fiske på Östersjöns vilda matfiskar. Statsministern bör se till att detta samarbete kommer till stånd – annars kan tidigare utfästelser från honom aldrig uppnås.

Läs våra tidigare briefer här.

Nyheter från projekten

Levande vikarMarin restaurering i fokus på nationell konferens

Sugen på nytt jobb? Driftsassistent sökes till ReCod på Gotland
Nyinkommen torsk vägs, mäts och märks
ReCod-torskar släpps ut i Östersjön

Stipendieprogram för forskare i början av karriären: Sista ansökningsdag 20/12
Elever för Östersjön – en skolresa med havet i fokus: Sök senast 1/2 2023