Vårt innanhav är en viktig aktör i klimatarbetet och binder stora mängder koldioxid i sediment och växtlighet, speciellt vid kusterna, som annars hade läckt ut i atmosfären. De kustnära ekosystemen är dock hårt drabbade av störningar som övergödning, överfiske och exploatering.

För att stärka ekosystemens förmåga att lagra kol och öka deras motståndskraft mot klimatförändringarna krävs åtgärder för att både skydda och restaurera känsliga ekosystem. Om inte kan dessa områden i stället bidra till ökade växthusgasutsläpp. I policydokumentet ”Hjälp Östersjön att motverka klimatförändringarna” listar årets BalticWaters-traineer sex rekommendationer för friska kustekosystem.

– Hur vi förvaltar våra kustområden kan avgöra om de blir kolsänkor eller kolkällor. Några viktiga steg i arbetet mot en frisk kust är att begränsa mänsklig påverkan från övergödning, överfiske och fysiska störningar av livsmiljöer, skriver författarna Ebba Rosendahl, Johanna Svensson och Louisa Juvall Molin.

Om programmet 
Traineeprogrammet vänder sig till nyexaminerade samhällsvetare som vill komplettera sina studier med praktisk miljövetenskap. Under 12 veckor har 2023 års traineer Ebba Rosendahl, Johanna Svensson och Louisa Juvall Molin satt sig in hur forskning omsätts till praktiska åtgärder och hur det sprids till beslutsfattare. Läs mer om traineernas upplevelse av programmet i en intervju här.