Elever för Östersjön

För att öka medvetenheten om hur havet och dess ekosystem påverkas av mänsklig aktivitet utlyser BalticWaters en stipendietävling för skolklasser i årskurs 7 till 9.

Program för forskningsprojekt och förstudier

För att stödja forskning som skapar en ökad förståelse om åtgärder som kan bevara och återställa miljön i Östersjön har BalticWaters ett långsiktigt program för forskningsprojekt och förstudier.