Söktrycket var rekordhögt när BalticWaters stipendietävling Elever för Östersjön drog i gång för andra året i rad. Två skolklasser gick vinnande ur tävlingen: klass 7-9A från Transtenskolan i Hallsberg och klass 7C från Storsjöskolan i Holmsund. I maj blev det äntligen dags för studiebesök på Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen i Stockholm. Där fick eleverna fördjupa sig i Östersjöns ekologi och diskutera både miljöutmaningar och möjliga lösningar.

Entrén till Baltic Sea Science Center på Skansen. Foto: Frida Tornberg

Innanför portarna till Baltic Sea Science Center uppenbarar sig Östersjöns undervattensvärld. En stämningsfull känsla av att vara djupt under ytan fyller lokalen där havmiljöer från djupa vatten till grunda kustzoner visas upp i olika akvarier. Det är här som skolklasserna inleder sitt studiebesök med en spännande rundvisning av en av Skansens kunniga pedagoger.

Under rundturen dyker skolklasserna djupare ner i Östersjöns unika djur- och växtliv. De lär sig bland annat om den svartmunnade smörbulten – en invasiv art som kommit hit med stora fartyg och spridit sig snabbt tack vare sin tålighet och frekventa reproduktion.

När eleverna får höra talas om Östersjöns egna sjöhästar, så kallade tångsnällor som lever i Östersjöns grunda vegetationsrika miljöer, blir de överraskade.

– Jag visste inte att det fanns släktingar till sjöhästar i Östersjön, säger en elev.

– Och att det är hanen som är gravid och bär på ungarna, inte honan! Det gjorde mig förvånad, fyller en annan i.

En pedagog visar runt eleverna bland akvarierna på Baltic Sea Science Center. Foton: Frida Tornberg

Efter en timme uppslukade i Östersjöns undervattensvärld går eleverna vidare till nästa våning för att få inblick hur innanhavets miljöutmaningar kan åtgärdas. Först väntar en visuellt slående presentation där Joakim Odelberg berättar hur han som film- och fotojournalist arbetar med marina miljöfrågor, både i Sverige och ute i världen. Även BalticWaters intar scenen och berättar om stiftelsens verksamhet och åtgärdsinriktade forskningsprojekt.

Bild till vänster: Joakim Odelberg berättar om sitt arbete som film- och fotojournalist och föreläsare inom marina miljöfrågor. Bild till höger: Eleverna får en snabbintroduktion till BalticWaters olika forskningsprojekt. Foton: Frida Tornberg.

Bakom kulisser och det dolda livet under lupp

Härnäst får klasserna smita in bakom kulisserna på akvariet. Stämningen i lysrörsbelysta lokalen skiljer sig från akvariernas rofyllda mystik.

Sill i akvariet på Baltic Sea Science Center. Foto: Frida Tornberg

– Nu får ni se vad som ligger bakom den magi ni upplevde tidigare, säger en av pedagogerna.

Här syns alla tekniska detaljer bakom driften av akvarierna som besökare normalt inte får ta del av. Eleverna får kika in i foderkylen och en pedagog förklarar hur de går till väga för att odla upp växtplankton för att ge som föda till vissa arter.

På en tur runt anläggningen får de även ta en titt på vattenreningssystemet och kika ner i akvarierna från ovan.

Sen är det dags att gå från teori till praktik. I en labbsal samlas eleverna framför varsitt mikroskop. På bordet finns en bägare med havsvatten som pedagogen hämtat samma morgon. Vattnet är grumligt men ser inte ut att innehålla något särskilt, åtminstone inte med blotta ögat. Men när eleverna studerar innehållet i mikroskop visar det sig vara fullt av liv. Olika typer av plankton uppenbarar sig och eleverna kan med pedagogens hjälp snabbt identifiera både växt- och djurplankton.

– Jag ser ett djurplankton med en äggsäck på ryggen! utbrister en elev engagerat.

Bild till vänster: I labbsalen får eleverna studera djurplankton i Östersjövattnen med hjälp av mikroskop. Bild till höger: Eleverna identifierar olika organismer med stöd av mikroskop och uppslagsverk. Foton: Frida Tornberg

Labbsessionen avslutas med en tävling. Uppgiften är att i mikroskopet identifiera olika typer av organismer som finns i Östersjön med hjälp av en uppslagsbok, vilket visar sig vara ganska svårt. Särskilt klurigt blir det då pedagogen smugit med tagg som används för att märka och spåra bland annat torsk.

En av Skansens pedagoger berättar om de djurplankton som syns i mikroskopet. Foto: Ebba Rosendahl

Skolresa med havet i fokus gav fördjupad kunskap

I samband med ansökan till stipendietävlingen diskuterade klasserna vilken den viktigaste miljöutmaning var för Östersjön. Efter besöket på Skansen ombads klasserna att reflektera över vad de lärt sig under studiebesöket. Hade deras tidigare uppfattningar förändrats på något sätt?

Eleverna ansåg att besöket gav dem ny och fördjupad kunskap om miljöutmaningarna i Östersjöns unika ekosystem. Klassen från Holmsund tycker att de fick en djupare insikt i hur olika störningar påverkar havsmiljön på olika platser.

– Vi har insett hur miljöutmaningarna varierar beroende på var man befinner sig vid Östersjön, skriver eleverna i sin reflektion.

Eleverna från Transtenskolan i Hallsberg är inne på ett liknande spår och känner att de fått en större förståelse för hur olika områden runtom innanhavet påverkar havsmiljön.

– Vi blev medvetna om att även vi som bor långt bort från havet påverkar Östersjön med våra utsläpp, skriver klassen.

Om stipendietävlingen Elever för Östersjön

Elever för Östersjön riktar sig till skolklasser i årskurs 7–9 och syftar till att uppmuntra klasserna att arbeta med Östersjörelaterade miljöfrågor och diskutera åtgärder som kan bidra till ett friskare hav. Målet är att eleverna får en fördjupad förståelse om hur människan kan nyttja de marina resurserna mer hållbart. Initiativet genomförs av BalticWaters, i samarbete med Skansen, och finansieras av Ulla och Curt Nicolins Stiftelse. Läs mer om stipendietävlingen här och tidigare års stipendievinnare här.