ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön

Projektperiod 2020-2025

Östersjön är en unik men utsatt miljö med ett litet vattenutbyte, varierande salthalt och stora områden med syrefattiga bottnar. Torsken är en av Östersjöns viktigaste fiskarter ur ett ekologiskt, och tidigare ekonomiskt, perspektiv. I kombination med årtionden av överfiske och en misslyckad förvaltning står Östersjöns torskbestånd idag inför en akut situation.

Torsken är beroende av en viss salthalt och syrenivå för att kunna föröka sig. Torskens ägg ska flyta en bit ovanför botten, men de syrefattiga bottnarna och den låga salthalten gör att äggen istället sjunker till botten och dör. Idag finns det endast en plats kvar i södra Östersjön med de förutsättningar som behövs för att torsken ska lyckas fortplantning sig.

För att bestånden i Östersjön ska återhämta sig kommer det krävas många olika åtgärder – allt ifrån att minska effekterna av övergödning till fortsatta regleringar av torskfisket.

Den åtgärd som projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön vill testa är om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet som ett steg i att stärka bestånden.

Projektet kommer att genomföra försök med utsättningar av torsklarver för att se om och hur de överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till vilken kostnad det låter sig göras. Om åtgärden är framgångsrik kommer den kunna utgöra mall för framtida stödutsättningar.

Demonstrationsprojektet genomförs på forskningsstationen Ar på Gotland – mitt i Östersjön. Torsk från Östersjöns östra bestånd ska kontinuerligt fångas för att sedan reproducera sig genom naturlig lek på forskningsstationen. De 4-6 dagar gamla torsklarver, det vill säga yngel som tagit sig förbi äggstadiet, ska sedan sättas ut på utvalda platser i Östersjön. Inom projektet kommer ca 1-1,5 miljoner torsklarver årligen födas upp och sättas ut. Provfiske och vetenskaplig grundad provtagning genomförs kontinuerligt för att följa upp projektets resultat.

ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs och finansieras av BalticWaters och Uppsala universitet. Därutöver finns ett antal partners som på olika sätt bidrar till projektet: Leader Gute, Region Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ulla och Curt Nicolins stiftelse. Totalt satsas drygt 50 miljoner kronor på projektet som pågår mellan år 2020 – 2025.

Vi kommer löpande att utvärdera nya projekt som kan bidra till, och växa arbetet på Ar.

Projektmaterial

30 maj 2023   Torsklek på forskningsstationen Ar
27 mars 2023   Artikel i Gotland Allehanda: 800 000 torsklarver utsläppta första året
2 februari 2023  Uppdatering om ReCod-torskarna på Skansen
16 december 2022 Nyinkommen torsk vägs, mäts och märks
1 december 2022   ReCod-torskar släpps ut i Östersjön
24 november 2022   Nya Östersjötorskar flyttar in på Ar
7 november 2022   ReCod-torskar flyttar till Skansen
13 september 2022   Projektartikel: Ett intensivt och lyckat år för ReCod
3 augusti 2022   SVT nyheter: 
1,5 miljoner larver sätts ut för att rädda torsken i Östersjön
30 juni 2022   Provfiske visar på lovande utsikter för torsklarver som sätts ut i Stockholms och Nyköpings skrägård

23 juni 2022   Forskningsprojekt vill rädda torskbeståndet i Östersjön
23 juni 2022   Följ med på provtagningar inom projektet ReCod
7 juni 2022   ReCod sätter ut de första torsklarverna i Östersjön
23 maj 2022 Naturlig torsklek har börjat på Ar
6 maj 2022 Fisket ur en kustfiskares perspektiv
6 maj 2022 Driftsassistent på forskningsstationen Ar
6 april 2022 Torsklek och befruktade ägg
7 mars 2022 Nya torskar flyttar in på Ar
25 februari 2022 Gör ett virtuellt besök på forskningsstationen Ar!
2 december 2021 Nya torskar flyttar in på Ar
16 november 2021 Torsken på Ar märks
25 oktober 2021 Möt vår nya medarbetare Johanna, driftansvarig på Ar
18 oktober 2021 Möt doktoranderna inom projektet ReCod
3 juli 2021 ReCod i Naturmorgon
29 juni 2021 Film om ReCod, av Joakim Odelberg
17 maj 2021 Artikel i DN: Unikt projekt ska hjälpa den hotade torsken
21 april 2021 Uppdatering om torskarna på Ar 
19 januari 2021 Projektartikel, av BalticWaters
15 december 2020 Byggstart på forskningsstationen Ar!

Med ditt stöd kan vi arbeta långsiktigt och målmedvetet för att rädda Östersjön

Våra arbetsområden

BalticWaters arbetar med storskaliga demonstrationsprojekt och tillämpad forskning på land, längs kusten och i havet för att Östersjön ska bli ett friskare hav. Stiftelsen arbetar också med opinionsbildning för att sprida kunskap om innanhavets möjligheter och utmaningar till den intresserade allmänheten, beslutsfattare och myndigheter. Läs mer om våra olika projekt under respektive arbetsområde.

På land

Längs kusten

I havet

Opinions­bildning