”Tiden på BalticWaters väldigt avgörande”

Lärorikt, kul, spännande och värdefullt. Det är några omdömen om BalticWaters traineeprogram. Vi har stämt av med de tidigare traineerna Douglas, Lisa, Amanda och Vilma för att se vad de sysslar med nu – och vad de skulle skriva ett policypapper om idag.

Hösten 2021 landade de första traineerna på BalticWaters kontor. Det var Vilma Johansson och Amanda Öberg som valde att skriva om miljömärkning av fisk.

– Det var en väldigt bra erfarenhet att skriva det pappret, det känns som att vi lärde oss mycket, säger Vilma.

Amanda säger att arbetet med policydokumentet och tiden på stiftelsen gav henne en bra start i karriären.

Amanda och Vilma på Askö.

Idag jobbar Amanda som forskningskommunikatör på SLU, vid institutionen för mark och miljö.

– Jag hjälper forskarna att nå ut med sitt arbete till olika målgrupper i lantbruks- och skogssektorn. Vi jobbar bland annat med frågor som rör övergödning, klimat och föroreningar i mark och vatten.

Vilma når vi på en ö i Panama, där hon just nu gör sitt fältarbete för masterstudierna i samhällsvetenskapliga miljöstudier. Här studerar hon hur stigande vattennivåer till följd av den globala uppvärmningen fått ett lokalsamhälle att själva ta initiativet att flytta från de lågt belägna öarna till fastlandet. Inom ramen för sitt arbete tittar hon bland annat på hur brytning av korall – en traditionell men i längden ohållbar ekologisk praktik – gjort öarna mindre resistenta mot extremväder eftersom korallrev fungerar som en buffert mot vågor och stormar.

– Det är fortfarande delvis vattentema och det är kul, det har jag BalticWaters att tacka för, säger hon.

Efter traineetiden känner sig Vilma insatt i fiskefrågor.

– I många sammanhang är man ”fiske-experten”, säger hon med ett skratt. Jag har fått intresse och kunskap och det gör det lättare att hänga med i debatten om exempelvis MSY och kvoter. Det är superspännande när man fattar, men jag förstår att det passerar många under radarn, fortsätter hon.

Amanda uppskattar att hon fick insyn i så många delar av Östersjöproblematiken genom bland annat olika studiebesök och intervjuerna inför policypappret.

– Det var en bra bredd, vi pratade med många forskare och olika typer av människor i branschen, säger Amanda.

Amanda och Vilma på besök på forskningsstationen Ar på Gotland där projektet ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön genomförs.

Men fiskefrågan är den som fastnat mest hos Amanda. Så pass mycket att hon börjar tjänsten som omvärldsbevakare fiskeripolitik hos BalticWaters senare i vår.

– Det är så otroligt roligt! För mig är det viktigt att bidra till att skapa en hållbar förvaltning av våra naturresurser, och fisken i Östersjön befinner sig i ett kritiskt läge som vi måste vända med all kraft. Stiftelsens arbete ger effekt som stärker våra fiskbestånd, det arbetet vill jag hjälpa till att driva framåt, säger Amanda.

Amanda Öberg
Bor: Stockholm
Gör idag: Forskningskommunikatör på SLU
Favorit Östersjöart: Öronmanet
Utbildning innan traineetiden: Kandidatexamen i internationella relationer, masterexamen i strategisk kommunikation

Vilma Johansson 
Bor: Stockholm
Gör idag: Går masterprogrammet i samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Stockholms universitet. 
Favorit Östersjöart: Måste nog säga mörten då mitt smeknamn sedan barnsben varit och fortfarande är ”Vilmört”…
Utbildning innan traineetiden: Kandidatexamen i socialantropologi

Om ni skulle få skriva ett nytt policydokument idag, vad skulle den handla om?

– Sjöfart tror jag… Vi var lite inne på den frågan innan vi valde miljömärkning av fisk. Eller kopplingen mellan skogsbruk och vattenkvalitet, säger Amanda.

– Det är jätteintressant med ljud under ytan, buller och ”ocean noise”. Hur vattenkraft och annat påverkar livet i havet. Det är spännande, men nästan lite läskigt. Vill man veta?, säger Vilma.

Lisa Stockhaus och Douglas Bjäresten, som var traineer 2022, skulle idag välja att skriva om skyddade områden i Östersjön eller göra en ännu större rapport på temat de granskade: fiske för humankonsumtion.

– Eller Östersjön som kolsänka, säger Douglas.

Det är faktiskt temat som 2023 års traineer valde att skriva om.

– Jaha, va roligt!, säger Douglas med ett skratt.

När de började traineeprogrammet så hade de många tankar om vad de ville granska.

– Vi hade så många idéer, säger Lisa.

När så valet föll på att titta på lönsamheten i att fiska för humankonsumtion så kändes det nästan lite ”läskigt”, säger de.

– Vi som var helt gröna på fiske skulle helt plötsligt ge oss in och säga hur det var, säger Douglas.

– Ja, det var lite riskabelt. Det var som att vi ställde oss mot den stora fiskeindustrin, säger Lisa som tycker att de hade mycket hjälp av att komma från olika utbildningsbakgrunder.

Lisa och Douglas framför riksdagen som de besökte som en del av traineeprogrammet.

Douglas Bjäresten
Bor: Göteborg 
Gör idag: Studerar mastern ”Statsvetenskap: Politik och psykologi om hållbar utveckling”
Favorit Östersjöart: Sillen 
Detta hade jag studerat innan jag gjorde traineeprogrammet: Nationalekonomi kandidat, Lunds universitet 

Lisa Stockhaus
Bor: Stockholm 
Gör idag: Jobbar som Givar- & Logistikansvarig på Solvatten 
Favorit Östersjöart: Tumlaren & Sillen/strömmingen 
Detta hade jag studerat innan jag gjorde traineeprogrammet: Masterexamen i International Relations & Global Governance från Göteborgs Universitet

Erfarenheterna har också spelat en roll för vad de fortsatt jobba med och studera inom.

– Jag läser en master i statsvetenskap med inriktning på miljö. Traineeprogrammet har helt klart influerat mig i valet av masterutbildning, säger Douglas.

Lisa har nyligen kommit tillbaka från en period på EU-parlamentet där hon jobbade för fiskeriutskottet.

– En stor anledning till att jag fick den positionen var för att jag hade grundkunskapen från BalticWaters och att jag skrev min masteruppsats om fiskefrågor.

Idag jobbar hon på Solvatten som utvecklar och sprider teknik för vattenrening.

– Här har jag också stor användning av att tidigare ha jobbat på en annan stiftelse.

På studiebesök i riksdagen med Gunilla Svantorp (S), ordförande RIFO (Riksdagsledamöter och forskare).

Vilken Östersjöfråga oroar er mest idag?

– Jag är väldigt färgad från min tid på parlamentet, men det jag oroas mest av är att vi fortsätter utnyttja resurserna trots att vi nått en tipping point. Det är otroligt skrämmande, säger Lisa och får medhåll av Douglas:

– Det känns som en akut fråga.

Större självförtroende i miljöfrågor

Alla fyra; Lisa, Amanda, Vilma och Douglas skulle rekommendera traineeprogrammet för de som vill få nya insikter i Östersjöfrågor på bred skala.

– BalticWaters traineeprogram är det bästa jag gjort, säger Amanda.

Vilma säger att hon fick större självförtroende i miljöfrågor efter traineetiden. Speciellt mycket uppskattade hon besöken i riksdagen med BalticWaters trainee-handledare Helene Limén.

– Jag hittade något som jag vill göra i framtiden, att jobba med miljöfrågor och känna att jag KAN. För mig var tiden på BalticWaters väldigt avgörande för den riktningen, säger Vilma

Lisa sammanfattar att det var tre nyttiga månader.

– Det är väldigt kul och jag är väldigt glad att jag gjorde det. Det är häftigt att man hann lära sig så mycket.

– För mig var det här programmet verkligen så bra, jag var en ekonom som kände att jag inte hörde hemma på bank och att få tillgång till den här vägen och få en massa fakta samt kunskap var toppen och unikt, säger Douglas.


Om programmet 
Traineeprogrammet vänder sig till nyexaminerade samhällsvetare som vill komplettera sina studier med praktisk miljövetenskap. Under programmet får traineerna insyn i hur forskning omsätts till praktiska åtgärder och hur det sprids till beslutsfattare. Under sin tid på stiftelsen väljer traineerna ett ämne att fördjupa sig i vilket presenteras i ett policydokument.

Intresserad av traineernas policypapper?
Läs Douglas och Lisas policydokumentet Mer lönsamt för Sverige att fiska för humankonsumtion här.
Läs Vilma och Amandas policydokumentet Miljömärkning av fisk – håller den vad den lovar? här.