I havet

Förutsättningarna för fisken i Östersjön har förändrats dramatiskt de senaste årtiondena. Övergödning och klimatförändringar har bidragit till varmare vatten med minskad syrehalt och döda bottnar. Samtidigt har havet utsatts för ett intensivt och selektivt fiske.

Idag hotas flera viktiga kommersiella bestånd av utfiskning. Torskkollapsen är sedan länge ett faktum, men nu ser vi också oroande trender bland Östersjöns stora sillfiske. Dessa förändringar har haft förödande konsekvenser för det småskaliga och kustnära fisket samt fritidsfisket.

Den kanske främsta orsaken till dagens situation är att beslutsfattare och att man inom fiskeförvaltningen inte sett havet som ett sammanhängande ekosystem där uttag av en art påverkar en annan samtidigt som man inte följt den vetenskapliga rådgivningen.

Genom demonstrationsprojekt, opinionsbildning och åtgärder ska vi försöka bidra till ny kunskap, åtgärder som stödjer återhämtning av hotade fiskarter samt verka för att växla om östersjönsfisket från det storskaliga industriella till ett småskaligt, kustnära fiske.

Demonstrationsprojekt

ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön (läs mer här)

Forsknings- och informationsprojekt

Stå upp för Östersjön! (läs mer här)

Sillen i Stockholms skärgård (läs mer här)

Industritrålarnas effekt på kustekosystem (läs mer här)

Optimera utsättning av torsklarver (läs mer här)

Hur påverkar bottentrålning havets förmåga att binda kol? (läs mer här)

Hållbara affärsmodeller för kustfisket (läs mer här)

Analys av torskens födointag (läs mer här)

Hemortstrohet hos strömmingsbestånd vid ostkusten (läs mer här)

Analys av beståndsstrukturen hos sill och skarpsill (läs mer här)

Hanö torskrev (läs mer här)

Hur påverkar syrebrist och parasiter torskens tillväxt? (läs mer här)

Öka kunskapen om sill och skarpsill (läs mer här)